Presentation

Jag vill berätta. Om varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Om de små myrorna och de stora elefanterna. Demokratin  är viktig men alltid ofullkomlig, demokratin skapas på nytt av oss varje dag. Orkar vi inte engagera oss kan vi inte tro att andra ska göra det. Någonstans kan allt alltid göras bättre, tydligare, rättvisare, effektivare eller bara vackrare. Som vi ropar får vi svar. Vi lever en kort sekund tack vare dem som gick före oss och vi har en skyldighet mot dem som ska komma efter oss. Glädjen, skrattet, kärleken och skönheten är själva meningen. Vi är en del av något större och när vi är vårt absolut bästa glittrar det till. Många jag blir vi och ingår i ett sammanhang.

Jag har inte hittat partiet med stort P men brinner för samhällsfrågor, entreprenörskap och kultur. Berättelsen, den eviga berättelsen om vilka vi är och varför, följer mig i arbetet som avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, som VD på Bildningsbruket AB, som producent på Smålandsoperan och som människa. Jag skriver allt från utredningar till noveller. Har haft många och olika jobb inom skola, näringsliv, myndigheter och ideella organisationer. Har en hund vid namn Don José med vilken jag brukar föra djupa samtal om allt från ledarskap till filosofi.